Tháng Mười Hai 6, 2023
Tự động thêm thẻ alt, title khi upload hình ảnh lên bài viết WordPress

Tự động thêm thẻ alt, title khi upload hình ảnh lên bài viết WordPress

Khi upload và chèn hình ảnh vào bài viết sẻ có một số tham số bạn cần nhập vào để tương trợ cho SEO tốt hơn (alt, caption, title) nhưng mặc định WordPress sẻ không tự thêm vào alt, caption, description mà bạn phải nhập vào thủ công, cố nhiên ngồi nhập cũng được nhưng nếu bạn gặp phải một số dự án với quá nhiều hình ảnh thì việc này sẻ hơi bất tiện hoặc đơn giản nếu bạn cấu hình WordPress cho một ai đó mà họ không rành về SEO thì nên sử dụng thủ thuật để khi upload ảnh vào bài viết nó tự động thêm vào caption, alt hoặc title thì sẻ hoàn hảo hơn rất nhiều.

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp để làm việc này thì bài viết này sẻ giúp ích cho bạn đấy, bạn chỉ cần thêm đoạn code sau đây vào file functions.php và lưu lại thì khi upload hình ảnh vào bài viết nó sẻ tự động thêm vào alt, caption, title hình ảnh đầy đủ.

			 /* Tự động thêm Title, Alt-Text, Caption & Description cho hình ảnh  --------------------------------------------------------------------------------------*/ add_action( 'add_attachment', 'ttv_set_image_meta_image_upload' ); function ttv_set_image_meta_image_upload( $post_ID )  // Check if uploaded file is an image, else do nothing if ( wp_attachment_is_image( $post_ID ) )  $my_image_title = get_post( $post_ID )-post_title; // Sanitize the title: capitalize first letter of every word (other letters lower case): $my_image_title = ucwords( strtolower( $my_image_title ) ); // Create an array with the image meta (Title, Caption, Description) to be updated // Note: comment out the Excerpt/Caption or Content/Description lines if not needed $my_image_meta = array( 'ID' = $post_ID, // Specify the image (ID) to be updated 'post_title' = $my_image_title, // Set image Title to sanitized title 'post_excerpt' = $my_image_title, // Set image Caption (Excerpt) 'post_content' = $my_image_title, // Set image Description (Content) ); // Set the image Alt-Text update_post_meta( $post_ID, '_wp_attachment_image_alt', $my_image_title ); // Set the image meta (e.g. Title, Excerpt, Content) wp_update_post( $my_image_meta );   

Khi thêm đoạn code kia vào thì khi upload bất cứ hình ảnh nào lên WordPress thì nó sẻ tự động cập nhật title, caption, biểu đạt và alt cho hình ảnh dựa vào tên ảnh mà bạn đặt.


Tự động thêm alt, caption và mô tả cho hình ảnh

 

Bạn nên xem thêm 2 bài viết để có sự phối hợp hoàn hảo

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *