Tháng Mười Hai 6, 2023
Cách xóa phân vùng ổ đĩa trên Windows 10

Cách xóa phân vùng ổ đĩa trên Windows 10

Bạn có thể xóa hầu như bất kỳ phân vùng ổ đĩa nào trên máy tính (ngoại trừ phân vùng tạo nên quá trình cài đặt Windows 10). Trong chỉ dẫn này ThuThuatVIP sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách sử dụng ba phương tiện khác nhau để xóa phân vùng ổ đĩa khi cần.
Cảnh báo: dùng một trong các cách dưới đây để xóa các phân vùng ổ đĩa khỏi ổ đĩa cứng trên Windows 10 cũng sẽ xóa quờ quạng dữ liệu được lưu trữ trên phân vùng đó. Nếu có bất kỳ dữ liệu quan trọng nào muốn lưu giữ, bạn nên tạo bản sao lưu của dữ liệu đó trước khi tiếp kiến.

Cách xóa phân vùng ổ đĩa bằng Disk Management

Để xóa một phân vùng (hoặc ổ đĩa) bằng Disk Management, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1: Truy cập nút Start rồi nhập từ khóa Disk Management vào khung kiêng kị.

Bước 2: Kích tùy chọn Create and format hard disk partitions trong kết quả độ hiển thị.

Cách xóa phân vùng bằng ổ đĩa Disk Management


Bước 3:
Trong cửa sổ Disk Management hiển thị, kích chọn ổ đĩa có phân vùng bạn muốn xóa.

Bước 4: Kích chuột phải vào phân vùng bạn muốn xóa và chọn tùy chọn Delete Volume trong menu xổ xuống.

Cách xóa phân vùng bằng ổ đĩa Disk Management


Bước 5:
Bấm nút Yes trong hộp thoại hiển thị để xác nhận và quá trình xóa phân vùng ổ cứng được chọn sẽ được thực hành ngay.

Cách xóa phân vùng bằng ổ đĩa Disk Management

Sau khi hoàn thành các bước trên, phân vùng và hết thảy nội dung trên phân vùng đó sẽ không còn trên ổ đĩa.
Cách xóa phân vùng bằng PowerShell

Trên PowerShell, bạn có chí ít hai cách khác nhau để xóa phân vùng, bao gồm dùng ký tự ổ đĩa hoặc số phân vùng bằng các lệnh khác nhau.
Xóa phân vùng có ký tự ổ đĩa được chỉ định

Để xóa một phân vùng có một ký tự được chỉ định, hãy dùng các bước sau:

Bước 1: Truy cập nút Start rồi nhập từ khóa PowerShell vào khung cỡ.

Bước 2: Kích chuột phải vào kết quả dạo Windows PowerShell rồi chọn tùy chọn Run as administrator
Bước 3: Trong cửa sổ dòng lệnh PowerShell hiển thị, bạn hãy nhập các lệnh sau để liệt kê tất thảy các phân vùng ổ đĩa có trên máy tính và nhấn Enter Get-Volume

Bước 4: Gõ lệnh sau để xóa phân vùng (và nội dung của nó) và nhấn Enter.

Remove-Partition -DriveLetter PARTITION-LETTER

Cách xóa phân vùng ổ đĩa bằng PowerShell

Trong lệnh trên, bảo đảm thay thế “PARTITION-LETTER” bằng ký tự của phân vùng ổ đĩa bạn muốn xóa.

Ví dụ: Lệnh Remove-Partition -DriveLetter E sẽ xóa phân vùng E.

Bước 5: Y và nhấn Enter để xác nhận việc xóa phân vùng ổ cứng đó.

Xóa phân vùng không có ký tự ổ đĩa được chỉ định
Để xóa phân vùng không có ký tự ổ đĩa, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1: Truy cập nút Start rồi nhập từ khóa PowerShell vào khung từng.

Bước 2: Kích chuột phải vào kết quả cữ Windows PowerShell rồi chọn tùy chọn Run as administrator.

Bước 3: Trong cửa sổ dòng lệnh PowerShell hiển thị, bạn hãy nhập các lệnh sau để kê quờ quạng các ổ đĩa cứng có trên máy tính và nhấn Enter. Get-Disk

Bước 4: Nhập lệnh tiếp theo dưới đây để liệt kê tuốt tuột các phân vùng có sẵn trên các ổ đĩa và nhấn Enter.

Get-Partition -DiskNumber DRIVE-NUMBER

Trong lệnh trên, hãy bảo đảm thay thế “DRIVE-NUMBER” bằng số ổ đĩa tương ứng có phân vùng bạn muốn xóa (xem bước 3).

tỉ dụ: Lệnh Get-Partition -DiskNumber 2 sẽ liệt kê các phân vùng của ổ đĩa 2.

Cách xóa phân vùng ổ đĩa bằng PowerShell


Bước 5:
Gõ lệnh sau để xóa phân vùng (và nội dung của nó) và nhấn Enter.

Remove-Partition -DiskNumber DRIVE-NUMBER -PartitionNumber PARTITION-NUMBER

Trong lệnh trên, hãy bảo đảm thay thế “DRIVE-NUMBER” và “PARTITION-NUMBER” tương ứng với số ổ đĩa cứng và phân vùng bạn muốn xóa.

thí dụ: Lệnh Remove-Partition -DiskNumber 1 -PartitionNumber 2 sẽ xóa phân vùng số 2 trong ổ đĩa 1.

Bước 6: Y và nhấn Enter để xác nhận việc xóa.

Sau khi hoàn tất các bước trên, lệnh sẽ xóa phân vùng được chọn khỏi ổ đĩa cứng mà bạn đã chỉ định trong lệnh.

Cách xóa phân vùng ổ đĩa bằng Command Prompt

ngoại giả, bạn cũng có thể dùng dòng lệnh DiskPart với Command Prompt để xóa phân vùng lưu trữ theo ít ra hai cách khác nhau.

Xóa phân vùng bằng lệnh volume
Để chóng vánh xóa một phân vùng bằng lệnh volume, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1: Truy cập nút Start rồi nhập từ khóa Command Prompt vào khung độ.

Bước 2: Kích chuột phải vào kết quả cỡ Command Prompt rồi chọn tùy chọn Run as administrator.

Bước 3: Trong cửa sổ dòng lệnh Command Prompt hiển thị, bạn hãy nhập lệnh sau để khởi động diskpart và nhấn Enter. diskpart

Bước 4: Tiếp theo gõ lệnh sau để kê danh sách quờ quạng các ổ đĩa có sẵn và nhấn Enter. list volume

Bước 5: Nhập lệnh sau để chọn ổ đĩa bạn muốn xóa và nhấn Enter. select volume VOLUME-NUMBER

Trong lệnh trên, hãy bảo đảm thay thế “VOLUME-LETTER” tương ứng với ký tự của phân vùng ổ đĩa bạn muốn xóa.

tỉ dụ: Lệnh select volume 4 sẽ xóa phân vùng số 4.

Cách xóa phân vùng ổ đĩa bằng Command Prompt


Bước 6:
Gõ lệnh sau để xóa phân vùng ổ đĩa được chọn khỏi ổ đĩa và nhấn Enter: delete volume Sau khi hoàn tất các bước trên, phân vùng ổ đĩa và dữ liệu của phân vùng đó sẽ không còn trên ổ đĩa đó nữa.

Xóa phân vùng bằng lệnh phân vùng
Để xóa một phân vùng lưu trữ cụ thể bằng một biến thể của lệnh DiskPart, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1: Truy cập nút Start rồi nhập từ khóa Command Prompt vào khung độ.

Bước 2: Kích chuột phải vào kết quả tầng Command Prompt rồi chọn tùy chọn

Run as administrator
.

Bước 3: Trong cửa sổ dòng lệnh Command Prompt hiển thị, bạn hãy nhập lệnh sau để phát động diskpart và nhấn Enter. diskpart

Bước 4: Nhập lệnh sau để hiển thị danh sách vơ các ổ đĩa có sẵn và nhấn Enter. list disk

Bước 5: Nhập lệnh sau để chọn ổ đĩa có phân vùng bạn muốn xóa và nhấn Enter select disk DRIVE-NUMBER

Trong lệnh này, đảm bảo thay thế DRIVE-NUMBER ứng với số ổ đĩa của phân vùng bạn muốn xóa (xem ở bước 4).

Ví dụ: Lệnh select disk 2 sẽ chọn ổ đĩa số 2.

Cách xóa phân vùng ổ đĩa bằng Command Prompt


Bước 6:
Nhập lệnh sau để kê tuốt các phân vùng có sẵn trong ổ đĩa được chọn và nhấn Enter. list partition

Bước 7: Nhập lệnh sau để chọn phân vùng muốn xóa và nhấn Enter.

select partition PARTITION-NUMBER Trong đó, thay thế “PARTITION-LETTER” bằng ký tự của phân vùng ổ đĩa muốn xóa.

Ví dụ: Lệnh select partition 1 sẽ chọn và xóa phân vùng số 1.

Bước 8: Nhập lệnh sau để xóa phân vùng khỏi ổ đĩa và nhấn Enter.delete partition

Khi bạn hoàn tất các bước, phân vùng sẽ bị xóa khỏi ổ đĩa, tạo không gian để tạo phân vùng mới với hệ thống tệp khác hoặc mở mang ổ đĩa khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *