Tháng Mười Hai 7, 2023
Cách reset file hosts về mặc định trên Windows 10  8  7

Cách reset file hosts về mặc định trên Windows 10 8 7

File Hosts là một tập tin hệ thống quan yếu trong Windows, nó cho cho phép người dùng xác định được các tên miền (website) được kết liên với những địa chỉ IP nào IP.

Nếu vì một số lý do, bạn thấy File Hosts bị thâm nhập, đổi thay bởi virus, phần mềm độc hại thì bạn có thể reset file Hosts về mặc định

Reset Windows Hosts File

Bạn có thể tìm thấy files Hosts theo đường dẫn

C:\Windows\System32\drivers\etc

Hoặc đi theo đường tắt bằng phím tắt

Windows + R

và gõ vào

%WinDir%\System32\Drivers\Etc


File Host Windows


Filehost Windows

Khôi phục file host trên Windows 10

Bạn click chuột phải vào file host và mở lên mới trình soạn thảo notepad sau đó coppy file host mặc định ở bên dưới dán vào file bạn đang mở.

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handle within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost

Sau đó lưu file lại là xong.

Khôi phục file host trên Windows 7 8 8.1

# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handle within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost

Khôi phục file host trên các phiên bản khác

Các phiên bản khác các bạn có thể sử dụng công cụ để phôi phục file host sau

Automatic Fixit to Reset Hosts File to Default

Qúa trình đổi thay có thể bạn sẻ bị lỗi không sửa được file host thì theo mình cách đơn giản là cut file host ra desktop sau đó sửa đổi file rồi lại cut trái lại Windows, đương nhiên có nhiều cách khác là set quyền quản trị nhưng cứ cut là đơn giản và nhanh nhất để đổi thay file host. Nếu có quan điểm gì hay các bạn có thể comment bên dưới.

Good Luck!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *